Co to jest wskaźnik Pearla?

Wskaźnik Pearla to liczba określająca skuteczność danej metody antykoncepcji. Został on opracowany przez Raymonda Pearla w roku 1932. Wskaźnik Pearla to pomnożony przez 1200 stosunek liczby niezamierzonych poczęć do liczby cykli podczas stosowania konkretnej metody antykoncepcji. Determinuje on liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 badanych kobiet (ok. 1200 cykli). W praktyce Wskaźnik Pearla jest odwrotnie proporcjonalny do skuteczności metody antykoncepcji. Oznacza to, że im wskaźnik ten jest niższy tym dana metoda jest skuteczniejsza. Brak stosowania jakiejkolwiek antykoncepcji posiada wskaźnik Pearla równy 85.

Dokładność wskaźnika Pearla jest ograniczona i zależy od wielu zmiennych czynników stąd znaczne rozbieżności w różnych źródłach nawet dla tej samej metody antykoncepcji.

W kolejnych wpisach omówione zostaną różne metody antykoncepcji oraz ich skuteczność.